hello 2012 ย้ายบล็อกจ้า!

posted on 02 Jan 2012 16:48 by racenta
ย้ายบล็อกรับปีใหม่จ้า
 
ก็... ปีใหม่อะไรใหม่ๆ บล็อกนี้...สามปีกว่าแล้ว
รู้ว่าตัวเองเปลี่ยนไปมากมายเลยล่ะ!
ก็คงยังทิ้งบล็อกไว้อย่างนี้ล่ะนะ.....
 
ดราฟเอนทรี่เอาไว้
 
ยังไงก็ไม่ทิ้งเอ็กทีนแน่นอน
ขอบคุณบล็อกนี้สำหรับเพื่อนมากมายนะ!!!
 
แล้วเจอกันที่บ้านใหม่!
 

edit @ 2 Jan 2012 17:05:11 by Zaiki Mizu

Comment

Comment:

Tweet

ตามไปแอดนะ :)

#3 By sherrae on 2012-01-02 20:43

ตามไปแอด :)

HNY ค่า big smile

#2 By !@Leaderdevil-demon@! on 2012-01-02 17:13

......มันเป็น @hotmail อะ ; w ;"

#1 By Lavypoo on 2012-01-02 17:00